Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji

Data posiedzenia Sesja Ilość głosowań Szczegóły
2018-11-19 I Zwyczajna Sesja Rasdy Gminy w Krzynowłodze Małej 1 Sprawdź wyniki głosowań
2018-11-28 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 1 Sprawdź wyniki głosowań
2018-11-27 sesja testowa 4 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-04 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-17 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-28 V Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-14 VI Zwyczajna sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 7 Sprawdź wyniki głosowań
2019-02-25 VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-15 VIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-04-08 IX Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-05-30 X Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłopdze Małej 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-25 XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Kzrynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-05 XII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-30 XIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-27 XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-25 XV Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-25 XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-30 XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 13 Sprawdź wyniki głosowań
2020-01-23 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 3 Sprawdź wyniki głosowań
2020-04-30 XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-06-25 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań