Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji

Data posiedzenia Sesja Ilość głosowań Szczegóły
2018-11-19 I Zwyczajna Sesja Rasdy Gminy w Krzynowłodze Małej 1 Sprawdź wyniki głosowań
2018-11-28 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 1 Sprawdź wyniki głosowań
2018-11-27 sesja testowa 4 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-04 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-17 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-28 V Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-14 VI Zwyczajna sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 7 Sprawdź wyniki głosowań
2019-02-25 VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-15 VIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-04-08 IX Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-05-30 X Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłopdze Małej 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-25 XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Kzrynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-05 XII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-30 XIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-27 XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-25 XV Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-25 XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-30 XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 13 Sprawdź wyniki głosowań
2020-01-23 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 3 Sprawdź wyniki głosowań
2020-04-30 XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-06-25 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2020-08-19 XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2020-09-29 XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 5 Sprawdź wyniki głosowań
2020-11-13 XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-17 XXIV sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna 2 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-30 XXV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna 8 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-17 XXVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna 8 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-28 XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-07-09 XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2021-08-02 XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 2 Sprawdź wyniki głosowań
2021-09-13 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 5 Sprawdź wyniki głosowań