Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 5 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Bobiński za
2 Jolanta Dawidczyk przeciw
3 Kamil Gadomski przeciw
4 Magdalena Glina wstrzymał się
5 Krzysztof Kukliński za
6 Ilona Leleniewska za
7 Zdzisław Łojewski za
8 Leonard Mikołajewski przeciw
9 Alina Obrębska przeciw
10 Monika Popiołek wstrzymał się
11 Jolanta Katarzyna Przybyłek za
12 Anna Roman za
13 Bogdan Stryjewski za
14 Renata Smolińska za
15 Adam Wójcicki przeciw