Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 3 3 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Bobiński wstrzymał się
2 Jolanta Dawidczyk przeciw
3 Magdalena Glina za
4 Krzysztof Kukliński wstrzymał się
5 Ilona Leleniewska za
6 Zdzisław Łojewski za
7 Alina Obrębska przeciw
8 Monika Popiołek przeciw
9 Jolanta Katarzyna Przybyłek za
10 Anna Roman wstrzymał się
11 Bogdan Stryjewski za
12 Renata Smolińska za
13 Adam Wójcicki za
14 Leonard Mikołajewski nieoddany
15 Kamil Gadomski nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 1 1 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 0 11 2 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Bobiński przeciw
2 Jolanta Dawidczyk przeciw
3 Magdalena Glina przeciw
4 Krzysztof Kukliński za
5 Ilona Leleniewska przeciw
6 Zdzisław Łojewski przeciw
7 Leonard Mikołajewski przeciw
8 Alina Obrębska przeciw
9 Monika Popiołek przeciw
10 Bogdan Stryjewski przeciw
11 Renata Smolińska przeciw
12 Adam Wójcicki przeciw
13 Jolanta Katarzyna Przybyłek nieoddany
14 Anna Roman nieoddany
15 Kamil Gadomski nieobecny