Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 1 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Bobiński za
2 Jolanta Dawidczyk wstrzymał się
3 Kamil Gadomski wstrzymał się
4 Magdalena Glina za
5 Krzysztof Kukliński za
6 Ilona Leleniewska za
7 Leonard Mikołajewski przeciw
8 Alina Obrębska wstrzymał się
9 Monika Popiołek za
10 Jolanta Katarzyna Przybyłek za
11 Anna Roman za
12 Bogdan Stryjewski za
13 Renata Smolińska za
14 Adam Wójcicki za
15 Zdzisław Łojewski nieobecny