Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/4/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adam Bobiński członek
Ilona Leleniewska 0przewodniczący
Jolanta Katarzyna Przybyłek członek
Anna Roman członek