Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr II/4/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jolanta Dawidczyk 0przewodniczący
Leonard Mikołajewski członek
Adam Wójcicki członek