Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krzynowłoga Mała

Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji.

Data posiedzenia Sesja Liczba głosowań Szczegóły
2018-11-19 I Zwyczajna Sesja Rasdy Gminy w Krzynowłodze Małej 1 Sprawdź wyniki głosowań
2018-11-28 II Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 1 Sprawdź wyniki głosowań
2018-11-27 sesja testowa 4 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-04 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-17 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-28 V Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-14 VI Zwyczajna sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 7 Sprawdź wyniki głosowań
2019-02-25 VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-15 VIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-04-08 IX Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-05-30 X Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłopdze Małej 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-25 XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Kzrynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-05 XII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-30 XIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-27 XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-25 XV Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-25 XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-30 XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 13 Sprawdź wyniki głosowań
2020-01-23 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 3 Sprawdź wyniki głosowań
2020-04-30 XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-06-25 XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2020-08-19 XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2020-09-29 XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 5 Sprawdź wyniki głosowań
2020-11-13 XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-17 XXIV sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna 2 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-30 XXV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna 8 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-17 XXVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna 8 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-28 XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-07-09 XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2021-08-02 XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 2 Sprawdź wyniki głosowań
2021-09-13 XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-10-28 XXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-11-29 XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-12-29 XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 13 Sprawdź wyniki głosowań
2022-02-17 XXXIV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna 7 Sprawdź wyniki głosowań
2022-03-31 XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2022-05-31 XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 5 Sprawdź wyniki głosowań
2022-06-15 XXXVII Zwyczajna Sesji Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. 4 Sprawdź wyniki głosowań
2022-06-29 XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 3 Sprawdź wyniki głosowań
2022-08-29 XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2022-10-03 XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 3 Sprawdź wyniki głosowań
2022-10-26 XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 5 Sprawdź wyniki głosowań
2022-11-04 XLII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 1 Sprawdź wyniki głosowań
2022-11-29 XLIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2022-12-19 XLIV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 3 Sprawdź wyniki głosowań
2022-12-29 XLV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2023-01-10 XLVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2023-02-24 XLVII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań
2023-03-30 XLVIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2023-04-20 XLIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 1 Sprawdź wyniki głosowań
2023-06-13 L Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 3 Sprawdź wyniki głosowań
2023-06-22 LI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań
2023-08-31 LII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań
2023-09-22 LIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2023-10-30 LIV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2023-11-30 LV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań
2023-12-15 LVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 11 Sprawdź wyniki głosowań
2024-01-05 LVII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 4 Sprawdź wyniki głosowań
2024-02-13 LVIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 6 Sprawdź wyniki głosowań
2024-03-26 LIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej 7 Sprawdź wyniki głosowań