Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Adam Bobiński za
2 Jolanta Dawidczyk wstrzymał się
3 Kamil Gadomski wstrzymał się
4 Magdalena Glina za
5 Krzysztof Kukliński za
6 Ilona Leleniewska za
7 Zdzisław Łojewski za
8 Leonard Mikołajewski wstrzymał się
9 Alina Obrębska wstrzymał się
10 Monika Popiołek za
11 Jolanta Katarzyna Przybyłek za
12 Anna Roman za
13 Bogdan Stryjewski za
14 Renata Smolińska za
15 Adam Wójcicki za